Girolamo Ruscelli (1500'ler-1566), 16. yüzyılın başlarında Venedik'te aktif bir İtalyan bilgin, hümanist, editör ve haritacıydı. Ruscelli, 1574'te yayınlanmış olan Ptolemy'nin Coğrafyası'nın önemli bir revizyonu ile bilinir. Haritalar çoğunlukla Giacomo Gastaldi'den alınmadır.

Genellikle, Alexius Pedemontanus'un Girolamo Ruscelli'nin takma adı olduğu varsayılır. 1555 ve 1699 yılları arasında 104 baskısı yapılan, şifalı bileşikler, kozmetikler, pigmentler ve metalurji için yaklaşık 350 tarif içeren sırlar kitabı müthiş bir şekilde popülerdi. Daha sonraki bir eserinde, Ruscelli, sırlar kitabının “Sırlar Akademisi” nin deney sonuçlarını içerdiğini ve kendisinin ve bir grup hümanist ve soylu insanın 1540'larda Napoli'de bu akademiyi kurduğunu bildirdi. Ruscelli akademisi, deneysel bir bilimsel toplumun ilk kaydedilmiş örneğidir. Akademi daha sonra 1560'larda Napoli'de “Accademia dei Secreti” yi kuran Giambattista Della Porta tarafından taklit edildi.